Çerez Aydınlatma Metni

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gurme Enginar - Dilayda Bilğe tarafından hazırlanmıştır.


Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, www.gurmeenginar.com.tr internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

ÇEREZ ÇEŞITLERI
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:
İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler:
Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi www.gurmeenginar.com.tr tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:
İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler:
Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Zorunlu Çerezler, Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, işlevini gerektiği gibi yerine getirebilmesi ve talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesi amaçlarıyla “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 

 
ÇEREZ ADI FONKSİYON SÜRE
_ab Yönetici erişimiyle bağlantılı olarak kullanılır. 2yıl
_customer_account_shop_sessions Yeni müşteri hesapları için bir kullanıcının oturumunu takip etmek için _secure_account_session_id çerezi ile birlikte kullanılır 30gün
_secure_account_session_id Yeni müşteri hesapları için bir kullanıcının oturumunu takip etmek için kullanılır 30gün
_secure_session_id Kullanıcının çok adımlı ödeme işlemi sürecindeki oturumunu takip etmek ve sipariş, ödeme ve teslimat bilgilerini bağlı tutmak için kullanılır. 24saat
_shopify_country GeoIP'den belirlenen fiyatlandırma para birimi/ülke ayarlandığı mağazalar için, bu çerez tespit ettiğimiz ülkeyi saklar. Bu çerez, ilk istekten sonra GeoIP sorgularını yapmaktan kaçınmaya yardımcı olur.
oturum süresince
_shopify_m Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır. 1yıl
_shopify_tm Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır. 30min
_shopify_tw Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır. 2hafta
_storefront_u Müşteri hesap bilgilerinin güncellenmesini kolaylaştırmak için kullanılır. 1min
_tracking_consent Bir tüccar ziyaretçinin bölgesinde gizlilik kuralları oluşturduysa, bir kullanıcının tercihlerini saklamak için kullanılır. 1yıl
_cmp_a Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır. 1gün
c Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
cart Alışveriş sepetiyle ilişkilendirilir. 2hafta
cart_currency Son ödeme işleminden sonra ayarlanır, böylece yeni sepetler son ödeme işlemiyle aynı para biriminde olur. 2hafta
cart_sig Bir sepetin içeriğinin karması. Bu, sepetin bütünlüğünü doğrulamak ve bazı sepet işlemlerinin performansını sağlamak için kullanılır. 2hafta
cart_ts Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 2hafta
cart_ver Alışveriş sepetiyle ilişkilendirilir. 2hafta
checkout Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 4hafta
checkout_token Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
customer_account_locale Yeni müşteri hesaplarıyla bağlantılı olarak kullanılır 1yıl
dynamic_checkout_shown_on_cart Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 30min
hide_shopify_pay_for_checkout Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
oturum süresince
keep_alive Alıcı yerelleştirme ile kullanılır. 2hafta
master_device_id Tüccar girişi ile bağlantılı olarak kullanılır. 2yıl
previous_step Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
discount_code Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
oturum süresince
remember_me Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
secure_customer_sig Bir kullanıcıyı, müşteri olarak bir mağazaya giriş yaptıktan sonra tanımlamak için kullanılır, böylece tekrar giriş yapmaları gerekmez. 1yıl
shopify_pay Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
shopify_pay_redirect Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
1 saat, 3hafta yada 1yıl
shop_pay_accelerated Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
source_name Uyumluluğu olan bir mobil uygulama içinden bir mağazayı görüntülerken özel ödeme işlemi sağlamak için mobil uygulamalarla birlikte kullanılır.
oturum süresince
storefront_digest Mağaza önizlemesini şifre korumalıyken yapabilen tüccarların mağaza şifresinin özetini saklar. 2yıl
tracked_start_checkout Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
checkout_session_lookup Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 3hafta
checkout_prefill Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 5m
checkout_queue_token Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
checkout_queue_checkout_token Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1yıl
checkout_worker_session Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 3gün
checkout_session_token Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 3hafta
checkout_session_token_<<token>> Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 3hafta
cookietest Sistemlerimizin doğru çalıştığından emin olmak için kullanılır 1m
order Sipariş durumu sayfasıyla ilgili kullanılır. 3hafta
identity-state Müşteri kimlik doğrulamasıyla bağlantılı olarak kullanılır 24saat
identity-state-<<token>> Müşteri kimlik doğrulamasıyla bağlantılı olarak kullanılır 24saat
identity_customer_account_number Müşteri kimlik doğrulamasıyla bağlantılı olarak kullanılır 12hafta
card_update_verification_id Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 20m
customer_account_new_login Müşteri kimlik doğrulamasıyla bağlantılı olarak kullanılır 20m
customer_account_preview Müşteri kimlik doğrulamasıyla bağlantılı olarak kullanılır 7gün
customer_payment_method Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 1saat
customer_shop_pay_agreement Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 20m
pay_update_intent_id Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 20m
localization Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 2hafta
profile_preview_token Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır. 5m
login_with_shop_finalize Müşteri kimlik doğrulamasıyla bağlantılı olarak kullanılır 5m
preview_theme Temalar düzenleyici ile kullanılır
oturum süresince
shopify-editor-unconfirmed-settings Temalar düzenleyici ile kullanılır 16saat
wpm-test-cookie Sistemlerimizin doğru çalıştığından emin olmak için kullanılır.
oturum süresince2) Reklam/Pazarlama Çerezleri
Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) İşlevsel Çerezler
Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

4) Performans/analitik Çerezleri, Sitemizdeki iyileştirmelerin ve kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi kapsamında analiz ve raporlama çalışmalarının yapılabilmesi amaçlarıyla, izin vermeniz halinde “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 
_landing_page İzleme sayfaları. 2hafta
_orig_referrer İzleme sayfaları. 2hafta
_s Shopify analitiği. 30dak
_shopify_d Shopify analitiği. oturum
_shopify_fs Shopify analitiği. 30dak
_shopify_s Shopify analitiği. 30dak
_shopify_sa_p Shopify analitiği, pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili. 30dak
_shopify_sa_t Shopify analitiği, pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili. 30dak
_shopify_y Shopify analitiği. 1yıl
_y Shopify analitiği. 1yıl
_shopify_ga Shopify ve Google Analytics. oturum
customer_auth_provider Shopify analitiği. oturum
customer_auth_session_created_at Shopify analitiği. oturum
shop_analytics Shopify analitiği. 1yıl
unique_interaction_id Shopify analitiği. 10dak
_ga_* Google Analytics bu çerezi sayfa görüntülerini depolamak ve saymak için ayarlar. 1yıl
_ga Google Analytics, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve site kullanımını takip etmek için bu çerezi ayarlar. Çerez bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele bir numara atar. 1yıl
_gcl_au Google Tag Manager, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam etkinliğini deneyimlemek için çerez ayarlar. 3ay
_hjFirstSeen Hotjar, bu çerezi yeni bir kullanıcının ilk oturumunu tanımlamak için kullanır. Bu, Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez gördüğünü gösteren doğru/yanlış değerini depolar. 30dak
_fbp Facebook, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda reklamları göstermek için bu çerezi ayarlar. 3ay
_hjSessionUser_3511102 Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır 1yıl
_hjIncludedInSessionSample_3511102 Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır 2dak
_hjSession_3511102 Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır 30dakKIŞISEL VERILERIN HANGI AMAÇLARLA İŞLENECEĞI VE HUKUKI SEBEPLER

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


İLGILI KIŞILERIN TALEPLERI

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre

Gölhisar Mah. 7311 sokak No:11 Efeler Aydın

adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden

online@gurmeenginar.com.tr

e-posta adresine iletebilmektedir.

TARAYICI AYARLARINDAN ÇEREZ AYARLARI

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

-Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
-Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma
-Safari
https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
-Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/